Competence 4 Life

Competence 4 Life -

Mindfulness

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Med regelbunden mindfulnessträning kan du komma bort från oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Du lär dig att fokusera på det som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.

Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser. Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du blir mer uppmärksam och medveten och lär dig att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt.

För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn, PhD, vid University of Massachussetts – Medical Center, Worcester ett mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Programmet är inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används också inom idrotten, i ledarskap, personalutveckling och i skolan.

Tio fördelar med Mindfulness

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbt upptäcker din kropps signaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation och att göra mer realistiska bedömningar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig på ett effektivare sätt.

Mindfulness hjälper dig att:

  • Minska din stress och oro
  • Sova bättre
  • Fokusera på det väsentliga
  • Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och omkring dig
  • Bli mer kärleksfull och medkännande
  • Leva i balans
  • Öka ditt tålamod
  • Öka din förmåga att möta svårigheter
  • Bättre kunna hantera smärta
  • Öka din livskvalitet

Forskningsbaserat
Mindfulness är en forskningsbaserad metod. Ett flertal forskningsrapporter visar att mindfulnessträning ger minskad stress, ökad självinsikt, ökad koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och ökad uppmärksamhet.

Ordspråk