Competence 4 Life

Competence 4 Life -

Livs- & karriärcoaching

Coaching är en metod som lär människor att hjälpa och utveckla sig själva genom samtal baserade på frågor och självfunna svar. Med hjälp av en coach kan människor lära sig att ta tillvara sin fulla potential och att hantera olika typer av problem. Detta leder till personlig utveckling och ny självkännedom.
Livs- & karriärcoaching utgår från den traditionella coachingen, men tar hänsyn till människans totala livssituation, det vill säga både arbete och privatliv. För att människan ska kunna hitta balans i livet så behöver båda delarna fungera.

Varför coaching?
Coaching ökar din motivation att se nya möjligheter. Vi fokuserar på din potential och det som du vill uppnå. Du lär dig att se vad som behövs för att ändra beteenden och mönster. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändringar, både på det personliga planet och det yrkesmässiga.

För vem?
Coachingen hjälper individ, företag och organisationer att få nya perspektiv, hitta ny motivation och energi. Vi sätter mål, och ser till att måluppfyllelse nås.

Individuellt eller i grupp?
Coachingen kan både vara individuell och i grupp. Vi skräddarsyr lösningar för dina unika behov. Företagare, medarbetare, ledare och privatpersoner – alla som vill utvecklas!

Att komma till insikt är en förutsättning för förändring!