Competence 4 Life

Competence 4 Life -

Startsida

Livs- & karriärcoaching

Coaching är en metod som lär människor att hjälpa och utveckla sig själva genom samtal baserade på frågor och självfunna svar. Med hjälp av en coach kan människor lära sig att ta tillvara sin fulla potential och att hantera olika typer av problem. Detta leder till personlig utveckling och ny självkännedom.
Livscoaching utgår från den traditionella coachingen, men tar hänsyn till människans totala livssituation, det vill säga både arbete och privatliv. För att människan ska kunna hitta balans i livet så behöver båda delarna fungera.

Jag erbjuder även telefoncoaching. Vill du veta om det är något för dig? Då är du välkommen att boka en tid för ett första samtal. Det är helt kostnadsfritt.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

-& k-483 15 59